مدیران

مدیران هوشمند شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان

شهاب الدین ترنجیان

مدیر عامل هوشمند تبیان
شهاب الدین ترنجیان

شهاب الدین ترنجیان

مدیر عامل هوشمند تبیان

طاهره بیگلر

سرپرست توسعه کسب و کار و ارتقاء سازمانی
طاهره بیگلر

طاهره بیگلر

سرپرست توسعه کسب و کار و ارتقاء سازمانی

دکتر سروش صفدریان

مدیر فروش و توسعه بازار
سروش صفدریان

دکتر سروش صفدریان

مدیر فروش و توسعه بازار

علی سیدآبادی

مدیر پشتیبانی و اجرایی
علی سیدآبادی

علی سیدآبادی

مدیر پشتیبانی و اجرایی

مهندس علیرضا غزازانی

مدیر مرکز داده اینترنتی
مهندس علیرضا غزازانی

مهندس علیرضا غزازانی

مدیر مرکز داده اینترنتی

حسین روحی

مدیر مالی و اداری
حسین روحی

حسین روحی

مدیر مالی و اداری