کتاب الکترونیک ارتباط با مشتریان از راه دور

مترجم:  تیم نویسش

ناشر: توسعه ارتباطات هوشمند تبیان

زبان: فارسی
رده‌بندی دیویی: 297.4837
سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: 14
تیراژ: 2000 نسخه
تعداد صفحات: 104
شابک 10 رقمی: 9647788975
شابک 13 رقمی: 9789647788977
image
معرفی کتاب

ارتباط با مشتریان از راه دور

اگرچه برای بسیاری از ما ویروس کرونا پدیده‌ای بود که باعث شد دورکاری را تجربه کنیم، اما به علت رواج کسب‌وکارهای اینترنتی، ارتباط با مشتریان از راه دور اتفاق جدیدی نیست. در این میان هوشمند تبیان، بیشتر ارتباطات خود را با مشتریان به صورت غیرحضوری برقرار می‌کند. در سال‌های اخیر گسترش دسترسی به اینترنت، ارتباطات غیرحضوری را ممکن و آسان کرده است. اگرچه این روزها کسی نیاز به آموزش برقراری ارتباط از راه دور ندارد، با این وجود هنوز نکاتی وجود دارند که توجه به آن‌ها باعث می‌شود ارتبا‌ط‌های بهینه‌تر و اثربخش‌تری با مشتریان خود داشت.

در دنیای کسب‌وکار یکی از راه‌های رایج تعامل با مشتریان، برگزاری جلسه است. کتاب «ارتباط با مشتریان از راه دور» به شما کمک می‌کند تا به بهترین شیوه با مشتریانی ارتباط برقرار کنید که امکان ملاقات حضوری با آنان را ندارید. این کتاب در پنج فصل شما را راهنمایی می‌کند تا از راه دور به شیوه‌ای موثر و رضایت‌بخش با مشتریان خود تعامل کنید.

عنوان فرعی کتاب نیز مشخص می‌کند که این کتاب به چه سوالاتی پاسخ می‌دهد. با مطالعه این کتاب شما با راه‌هایی برای جذب مشتریان از راه دور آشنا می‌شوید. همچنین راه‌‌هایی برای مدیریت تعارض‌های احتمالی با مشتریانی پیدا می‌کنید که تا کنون آن‌ها را ندیده‌اید و امکان هماهنگ کردن جلسه‌ حضوری را ندارید.

آنچــه باید پیش از کــار با مشتریان ازراه دور بدانید…
زمانــی کــه تصمیــم میگیریــد تمرکزتــان را روی جذب مشتریان از راه دور قرار دهید، با احتماالت زیادی مواجه میشوید. دسترســی به مشــتریانی از سراسر دنیا؟ چرا که نه؟
انتخــاب ایــن گزینــه میتوانــد بــه رشــد و درآمدی بی انتهــا منجر شــود. به این شــکل میتوانید از نظر مالی و زمانی صرفه جویی چشمگیری داشته باشید،
چون دیگر الزم نیســت برای ســفرهای کاری و ارتباط بــا مشــتریانتان هزینــه ی زیادی صــرف کنید. پس دست به کار شوید!
چطور مشتریان را از راه دور جذب کنیم؟
وقتــی برای جذب مشــتری از راه دور هدفگذاری می کنیــد، احتمــالا نمیدانیــد کــه اولین حســی که مشتری نسبت به شما و کسب و کارتان پیدا میکند، درســت در چــه لحظــه ای به وجود می آیــد و او از چه طریقی با شما آشنا شده است. از طریق وبسایت تان؟ با معرفی دوســتان و آشــنایان؟ یا از طریق تبلیغاتی که انجام دادید؟ این بدین معنی است که شما باید برای مواجهه با هر چیزی آماده باشید.
با مشتریانی که تا به حال از نزدیک  ندیده اید، ارتباط برقرار کنید…
آشــنایی با مشــتری جدیــد وقتی کــه خودتان در مشــکلی است. این شمایید محل حضور ندارید، کار کــه بایــد برنامهریــزی، هماهنگــی و مدیریــت کنیــد. به عــلاوه، همه ی اینکارهــا را بایــد بــه گونــه ای انجام دهید که مشــتری هیچ ایــرادی در آنهــا نبینــد. – طوری که انگار قبال میلیونها بار انجامشان داده اید. 
وقتی اوضاع خوب پیـش نمیرود جلسه هـای مشــاوره بــرگزار کنیــد…
وقتــی از راه دور بــا مشــتریان سروکار داریم، ممکــن اســت مســائل زیادی به آسانی و بدون دردسر انجام شوند: خبری از رفت وآمدهــای مکــرر و سرســام آور نیســت! دیگــر وقتمان در ســالن های کنفرانس خســته کننده تلف نمیشــود! و همچنیــن خبــری از گفتگو هــا و احوالپرســی های ناخوشــایند نیســت! امــا در کنــار همه ی اینها، گاهی کار کردن با مشــتریان از راه دور چالش های خاص خودش را نیز دارد.
 
تـــا ابــــد بـــه خـــوبـــی و خــوشــی: خــشــنــودی بـلـنـدمـدت مشتری
5 درصــد افزایــش در میــزان حفــظ مشــتریان، به معنای افزایش حداقل 25 درصدی ســود اســت. این بدان معناست که اگر مشتریان، ترکتان نکنند، عالی خواهد شــد. برای حصــول اطمینــان از اینکه آنها، درک مطلوبــی از کیفیــت خدماتتان دارنــد، کارهای زیادی هست که میتوانید انجام دهید.
خرید کتاب

خرید نسخه الکترونیکی

شرکت ارتباطات هوشمند تبیان به‌ تازگی کتابی را ترجمه کرده که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا در دوران کرونا و تجربه دورکاری بتوانند موثرتر جلسات خود را برگزار کنند. «ارتباط با مشتریان از راه دور» کتابی است که توسط سایت Toggl منتشر شده و هوشمند تبیان نیز با همکاری نویسش آن را به‌صورت الکترونیکی ترجمه کرده است. این کتاب از طریق این لینک قابل دسترس است.

کتاب الکترونیکی

ارتباط با مشتریان از راه دور

https://tebyansmart.com/wp-content/uploads/2022/12/book.png
تومان35000تخفیف کامل ( دانلود رایگان)
  • مترجم:  تیم نویسش
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: 1398
  • تیراژ: 2000 نسخه
  • تعداد صفحات: 104
  • ناشر: توسعه ارتباطات هوشمند تبیان

برای آگاهی از قوانین و مقررات و شرایط خرید

در سایت اینجا کلیک نمایید.

از نگاه مشتریان

کسب و کارهایی که به ما اعتماد کرده اند