تخفیف!

کتاب ارتباط با مشتریان از راه دور

قیمت اصلی 350.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 0 ﷼ است.

آنچــه باید پیش از کــار با مشتریان ازراه دور بدانید…
زمانــی کــه تصمیــم میگیریــد تمرکزتــان را روی جذب مشتریان از راه دور قرار دهید، با احتماالت زیادی مواجه میشوید. دسترســی به مشــتریانی از سراسر دنیا؟ چرا که نه؟
انتخــاب ایــن گزینــه میتوانــد بــه رشــد و درآمدی بی انتهــا منجر شــود. به این شــکل میتوانید از نظر مالی و زمانی صرفه جویی چشمگیری داشته باشید،
چون دیگر الزم نیســت برای ســفرهای کاری و ارتباط بــا مشــتریانتان هزینــه ی زیادی صــرف کنید. پس
دست به کار شوید!

توضیحات

شرکت ارتباطات هوشمند تبیان به‌ تازگی کتابی را ترجمه کرده که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا در دوران کرونا و تجربه دورکاری بتوانند موثرتر جلسات خود را برگزار کنند. «ارتباط با مشتریان از راه دور» کتابی است که توسط سایت Toggl منتشر شده و هوشمند تبیان نیز با همکاری نویسش آن را به‌صورت الکترونیکی ترجمه کرده است. این کتاب از طریق این لینک قابل دسترس است.