مناقصات

استعلام عام پروژه راه اندازی خدمات ابری

شرکت توسعه ارتباطات هوشمند تبیان در نظر دارد از طریق برگزاری استعلام عام یک مرحله‌ای نسبت به اجرای پروژه راه‌اندازی خدمات ابری براساس اسناد پیوست آگهی از داوطلبان واجد شرایط، اقدام نماید. لذا داوطلبان شرکت در استعلام می‏توانند از روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ تا روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ پس از ارسال معرفی‌نامه، به آدرس ایمیل tender@tebyansmart.com، اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه به مندرجات، پیشنهاد خود را در داخل پاکات سربسته و ممهور به مهر شرکت، حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ به دبیرخانه شرکت هوشمند تبیان ارسال نمایند. داوطلبان می‌توانند به منظور طرح هرگونه سؤال با شماره تلفن ۸۱۲۰۲۱۱۸ تماس حاصل فرمایند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است