سروش صفدریان
مدیر فروش و توسعه بازار

دکتر سروش صفدریان

زندگینامه