فرم درخواست ورود به دوره شتابدهی

پس از ارسال درخواست ورود به دوره شتابدهی هوشمند تبیان، پروفایل شما توسط این مرکز بررسی و در صورت وجود تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به این مرکز دعوت به مصاحبه خواهید شد. در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود و در صورت ایجاد فرصت همکاری، با شما تماس حاصل خواهد شد.

در صورتی که شرکت ثبت شده است
*اطلاعات همه اعضای تیم تکمیل گردد


در این بخش به معرفی ایده یا کسب و کار خود بپردازید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است