شبکه اجتماعی تردز Threads راهی جدید برای ارتباط و اشتراک گذاری شبکه‌ های اجتماعی در دنیای امروز بسیار محبوب هستند و ارتباط ما با دیگران را تغییر داده‌اند. یکی...