کارشناس توسعه کسب و کار

1401-10-24 توسعه ارتباطات هوشمند تبیان

استخدام کارشناس توسعه کسب و کار دسته‌بندی شغلی : تحقیق بازار و تحلیل اقتصادی موقعیت مکانی : تهران نوع همکاری...

کارشناس Service Desk مرکزداده (پشتیبانی لایه یک-آقا)

1401-10-24 توسعه ارتباطات هوشمند تبیان

استخدام کارشناس Service Desk مرکز داده (پشتیبانی لایه یک-آقا) دسته‌بندی شغلی : IT / DevOps / Server موقعیت مکانی :...

کارشناس زیرساخت غیرفعال مرکز داده (Passive Infrastructure)

1401-10-24 توسعه ارتباطات هوشمند تبیان

استخدام کارشناس زیرساخت غیرفعال مرکز داده (Passive Infrastructure) دسته‌بندی شغلی : IT / DevOps / Server موقعیت مکانی : تهران...