معرفی مدیران

معرفی مدیران

محمدحسین کاشی

مدیر عامل
بیوگرافی آقای کاشی می باشد

هادی اصلان‌زاده

مدیر اداری و پشتیبانی
بیوگرافی آقای اصلان زاده

مهرداد مهدویان

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار
بیوگرافی اقای مهدویان

فهیمه روشن

مدیر فروش و امور مشتریان
بیوگرافی خانم روشن

علیرضا غزازانی

مدیر مرکزداده
بیوگرافی آقای اصلان زاده

هادی ملکی

مدیر پروژه های مخابراتی

بیوگرافی آقای اصلان زاده

آرمان نواب زاده

مشاور مدیرعامل
بیوگرافی آقای اصلان زاده