معرفی مدیران

محمدحسین کاشی

موسس و مدیرعامل هوشمند تبیان

هادی اصلان‌زاده

مدیر اجرایی هوشمند تبیان

مهرداد مهدویان

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار هوشمند تبیان

شهرام عبداله‌یان

مدیر فنی مرکز داده اینترنتی هوشمند تبیان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است