معرفی مدیران

حسین خوش رفتار منفرد

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل هوشمند تبیان

مهرداد مهدویان

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه کسب‌وکار

امیر ابراهیم نژاد

سرپرست فروش و بازاریابی مرکز داده

علیرضا غزازانی

مدیر مرکز داده اینترنتی

حسین روحی

مدیر مالی و حسابداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است