استانداردها و گواهینامه‌ها

10002

ISO 10002: 2018

گواهینامه مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل شکایت از سازمان

20000-1

ISO 20000-1: 2018

فناوری اطلاعات- مدیریت سرویس

45001

ISO 45001:2018

سلامت حرفه ای و مدیریت سیستم ها

10004

ISO 10004:2018

گواهینامه مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستوالعمل نظارت و ارزیابی

ISO_ICE-_27001

ISO/IEC 27001:2013

فناوری اطلاعات- امنیت فناوری- سیستم های مدیریت امنیت فناوری

14001

ISO 14001: 2015

مدیریت محیطی سرویس

9001

ISO 9001:2015

مدیریت کیفیت سیستم ها

10006

ISO 10006:2017

مدیریت کیفیت- دستورالعمل برای مدیریت کیفیت

نماد اعتماد الکترونیکی
نماد کسب و کارهای مجازی
ساماندهی پایگاه های اینترنتی